Predizpostavitvena zaščita pred okužbo s HIV (HIV PrEP) pri moških, ki imajo odnose z moškimi v Sloveniji

Pojasnilo o raziskavi: »Predizpostavitvena zaščita pred okužbo s HIV (HIV PrEP) pri moških, ki imajo odnose z moškimi v Sloveniji«

Spoštovani,

na Klinki za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana, bomo v začetku maja 2018 pričeli z raziskavo, katere namen je ugotoviti smiselnost uvedbe predizpostavitvene profilakse (PrEP) pred okužbo s HIV pri moških, ki imajo odnose z moškimi v Sloveniji.

PrEP z zdravilom tenofovir dizoproksil fumarat/emtricitabin (TDF/FTC) je, v kombinaciji z drugimi oblikami preventive, učinkovita in varna metoda za preprečevanje okužbe s HIV. Z namenom uvedbe PrEP v nacionalne smernice, bomo na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja najprej opravili demonstracijsko študijo. Raziskava bo potekala 19 mesecev in bo vključevala 8 pregledov na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja. V raziskavo bi radi vključili predvsem osebe z zelo tveganim spolnim vedenjem (prebolela spolno prenosljiva okužba v zadnjem letu, nezaščiteni analni odnosi, več spolnih partnerjev, postekspozicijska profilaksa proti HIV, “Chemsex”). Vsi udeleženci bodo v času tveganih spolnih odnosov prejemali zdravilo tenofovir dizoproksil fumarat/emtricitabin. Ob vsakem pregledu bomo poleg pogovora in pregleda opravili laboratorijske preiskave za oceno neželenih učinkov zdravil, serološke preiskave na okužbo s HIV, virusom hepatitisa B in C in T. pallidum ter v primeru znakov spolno prenosljive okužbe testirali na C. trachomatis in N. gonorrhoeae. Poleg rednega testiranja bodo ob vsakem pregledu na voljo tudi nasveti za varno spolnost.

Narava raziskave je opazovalna in ne pomeni uporabe novih diagnostičnih ali terapevtskih metod. Vsi podatki bodo zaupni. Po zaključku raziskave boste obveščeni o ugotovitvah raziskave. Iz raziskave boste lahko kadarkoli izstopili.

V kolikor  imate dodatna vprašanja ali bi si želeli sodelovati v raziskavi se lahko obrnete na raziskovalce preko: ambulanta.h4@gmail.com ali na 01-522-8117 v dopoldanskem času.

Vodja raziskave: Prof. dr. Janez Tomažič, dr. med.

Raziskovalci: Manja Maver, dr. med., Blaž Pečavar, dr. med., Maja Pleško, dr. med., Gabriele Turel, dr. med., Tomaž Vovko, dr. med.