Poročilo z delavnice v Ankaranu

Poročilo o izvedbi delavnice – september 2019
Člani skupine Plushivisti smo tudi letos gostovali s svojo delavnico na morju in sicer konec septembra. Na letošnjem srečanju je sodelovalo 8 članov skupine, v goste pa smo povabili simpatičnega Nizozemca Robina, aktivista in zaposlenega v nizozemski organizaciji Pozandproud, ki se ukvarja z življenjem HIV pozitivnih oseb. Pričakovati je bilo zanimivo debato, saj je Nizozemska znana kot zelo odprta in prijazna država do LGBT oseb.

V prvem delu delavnice smo se udeleženci delavnice seznanili z osnovnimi podatki in s primerjavo med Slovenijo in Nizozemsko. Glede na število prebivalcev je število okuženih popolnoma primerljivo. Je pa zanimiv podatek, ki je na Nizozemskem vzbudil pozornost, in sicer, da je v zadnjih štirih letih pri novo odkritih osebah, okuženih z virusom HIV, samo še 60 % moških, ki imajo spolne odnose z moškimi (prej je bil ta odstotek vedno nad 90 %).

Tudi pri zdravilih sta državi popolnoma primerljivi, saj so v obeh državah dostopna vsa na novo registrirana zdravila v EU. Se pa aktivnosti organizacij, ki so se do sedaj ukvarjale v glavnem z osebami s HIV, v zadnjem času preusmerjajo na novo področje. To pa so migracije, ki smo jim priča v zadnjih letih. Prav tako pa tudi povečevanje števila primerov hepatitisa B in predvsem C ter sifilisa. Torej, ne samo v Sloveniji, tudi na Nizozemskem. Vse priseljence, ki pridobijo azil, testirajo na HIV, hepatitis B in C ter sifilis.

Veliko več aktivnosti pa ne samo nevladne organizacije ampak tudi v sodelovanju z državnimi institucijami izvajajo na področju osveščanja in ozaveščanja o zdravljenju oseb s HIV-om, saj se s tem dosežejo najboljši rezultati na področju destigmatizacije teh oseb. Izhaja tudi časopis z naslovom Hello Gorgeous. H kampanji želijo pritegnili več mater z otroci, javne uslužbence, policiste in podobno.

Enako kot v Sloveniji imajo pri enakopravni obravnavi še vedno največ problemov z zobozdravniki. Zato jim bo lahko zelo dobrodošla slovenska sodna praksa, saj je bila pri nas prvič pravnomočno obsojena zobozdravnica, ki je odklonila HIV pozitivno osebo.

V drugem delu delavnice smo se udeleženci z gostom pogovarjali o prihodnjih aktualnih temah, ki vedno bolj stopajo v ospredje, recimo staranje populacije s HIV-om, ki se bo želela vključevati v domove za starejše. Reševanje te problematike še v nobeni državi EU ni razdelano, kaj šele, da bi katera od držav že imela ustrezne rešitve na tem področju.