Odziv na poročanje medijev o primeru M. G.

Spoštovani!
Pri Škuc Magnusu že vse od leta 1985 izvajamo preventivne akcije v zvezi z aidsom/hivom, pri čemer smo doslej zgledno sodelovali z državnimi institucijami, zdravstvenimi institucijami, pa tudi z mediji. Njim smo bili vselej na razpolago, ko so potrebovali informacije o prenosu, o okužbi, pa tudi o življenju s hivom. Posredovali smo jim številne anonimne pogovore z okuženimi in doslej je bilo naše sodelovanje pa tudi odnos medijev in novinarjev do te problematike korekten.
Zato smo izredno presenečeni in ogorčeni ob pisanju številnih medijev v sodnem primeru M. G. V fazi postopka se nam zdi nesprejemljivo javno razkrivanje občutljivih zdravstvenih podatkov obtoženega, češ da je okužen s hivom. O tem so poročali tako Večer, kot Dnevnik in Delo, pa verjetno je to povzel še kak medij. Število okuženih v Sloveniji postopno narašča, pomembno pa je dejstvo, da so tako rekoč vsi na zdravilih, ki spravijo virus na tako minimalno stopnjo, da oseba sploh ni kužna ter ne more nikogar okužiti. To potrjuje stroka, tako v tujini kot tudi pri nas. Vsak novinar bi se o tem lahko prepričal pri ustreznih zdravnikih na Infekcijski kliniki v Ljubljani. Hkrati naj poudarimo, da v Sloveniji ni zakonodaje, ki bi preganjala okužene s hivom, ker je prevladalo mnenje, ki ga podpira tudi Svetovna zdravstvena organizacija, da je vsak odgovoren za svoje zdravje – kar pomeni, da se mora pri spolnih odnosih vsak zaščititi, saj je nenazadnje vsak partner potencialno lahko okužen. Zato je bombastično poročanje novinarjev v tem primeru povsem neprimerno in tudi ni v skladu s politiko varovanja osebnih podatkov, še posebej tako občutljivih, kot je okužba z virusom hiv.
Naj poudarimo, da je obtoženi šele obtožen za različna dejanja, ne pa obsojen. Novinarska poročila in razkrivanje njegovega hiv-pozitivnega statusa pa ga že obsodijo – obsodijo na izredne težave, ki jih bo imel zaradi tovrstnega poročanja naprej v življenju, predvsem pri iskanju zaposlitve ali celo prebivanja. O podobnih težavah pričajo primeri iz preteklosti, o katerih so uvidevno poročali vaši novinarji, seveda iz druge redakcije, ki je bolj občutljiva za socialne probleme.
Prosimo vas, da svoje novinarje opozorite na nedopustna razkrivanja in obsodbe, v tem in tudi v prihodnjih podobnih primerih. Sedanje poročanje samo še povečuje stigmo in stisko vseh posameznikov, okuženih s hivom, proti kateri pa se borimo tako mi, kot tudi novinarji (vsaj doslej je bilo vedno tako).

Za ŠKUC Magnus:

Brane Mozetič