Odločba Zagovornika načela enakosti glede zavrnitve pogodbe o nezgodnem in zdravstvenem zavarovanju zaradi zdravstvenega stanja zavarovanca

Ker so zavarovalnice velikokrat zavračale zavarovanje HIV pozitivnih oseb, je bil sprožen postopek pri Zagovorniku načela enakosti in končno je tu pozitivna odločba, po kateri se bo morda stanje izboljšalo.

Povezave do dokumentov:
Priporočilo Zagovornika glede dostopnosti zavarovalniških storitev za ljudi, ki živijo s hivom
DOSTOPNOST ZAVAROVANJ ZA LJUDI, KI ŽIVIJO S HIVOM (raziskava)
Odločba Zagovornika načela enakosti