Kampanja »Mi lahko«

Stigma in predsodki so sovražniki preventive, zato smo se odločili za informacijsko kampanjo, ki s pomočjo videa in plakatov spreminja način, na katerega še vedno gledamo na hiv.

Video sporoča, da je hiv mogoče zelo uspešno zdraviti, da je postal kronično stanje, ki z dobro terapijo omogoča normalno pričakovano življenjsko dobo. Vsakdo s hivom, ki se zdravi že po samo nekaj mesecih dosledne uporabe zdravil ni več kužen in zato ne more več prenašati hiva.

Video tudi poudarja, da je konec strahu za hiv pozitivne ljudi.
Zaradi prenehanja kužnosti pri zdravljenju je spet možen tudi nezaščiten spolni odnos. Pričakovana življenjska doba je tako visoka kot pri hiv negativnih ljudeh.
“Mi lahko” je kampanja proti stigmi in kampanja za zdravljenje kot del preventive (ang. Treatment as prevention – TasP).

Kampanja, ki jo ŠKUC – Magnus letos lansira ob svoji petintrideseti obletnici, je namenjena sporočilu, da je TasP (zdravljenje kot preventiva), revolucionarni znanstveni koncept, in da ljudje s hivom, ki redno sledijo protiretrovirusni terapiji (ART) in ki imajo stalno nezaznavno virusno obremenitev, ne prenašajo virusa.

Kampanja »Mi lahko« je prva pri nas, ki temelji na tej izjemni znanstveni pridobitvi in sledi širši mednarodni kampanji z imenom »U = U, Undetectable = Untrasmittable«, to je N je N – »nezaznavno = neprenosljivo«, po vsem svetu, s pomočjo javnih in zasebnih institucij, znanstvenih skupnosti, združenj in nevladnih organizacij.

Cilj kampanje “Mi lahko” je povečati ozaveščenost o izrednih učinkih, ki jih ima protiretrovirusna terapija:
• ohranjanje nezaznavne viremije,
• izboljšuje zdravje in kakovost življenja ljudi s hivom ter • preprečuje prenos virusa na druge ljudi.

Te informacije so tudi močno orožje za odpravo diskriminacije in družbene stigmatizacije, ki je vedno obremenjevala ljudi s hivom in lahko spodbudi večjo uporabo testiranja. Zato govorimo o “TasP, zdravljenje kot preprečevanje”: ART zdravljenje, kadar je učinkovito, je tudi pomembno preventivno orodje, ki lahko učinkovito vključi politiko spodbujanja rabe kondomov.
Razdeljen v videoposnetek in serijo podob, “Mi lahko” želi jasno razložiti to “revolucijo” širši javnosti s pomočjo medijev (na spletu, s plakati na papirju, radio-televizija), socialnih medijev in informativnimi sporočili (letaki, brošure, plakati, zloženke), ki jih bo ŠKUC distribuiral ob številnih pobudah tokom celega leta vse do 1. decembra.

Video:
Povezava

Plakat MSM:
Povezava