Priročnik HIV in seks

Leta 2013 je bil izdan priročnik HIV in seks, prirejen po četrti angleški izdaji Michaela Carterja (2011). Knjižica predstavi tematiko spolnega zdravja za osebe, okužene s človeškim virusom imunske pomanjkljivosti (HIV). Izdajatelj je društvo ŠKUC.