Cepljenje proti opičjim kozam

 14.9.2022

Priporočila za cepljenje proti opičjim kozam

 • Na temelju razpoložljivih podatkov ter ocenjenih tveganj in koristi cepljenje splošnega prebivalstva proti opičjim kozam trenutno ni niti potrebno niti priporočljivo.
 • V Sloveniji je proti opičjim kozam na voljo cepivo Jynneos, ki je namenjeno cepljenju oseb
  starih 18 let in več.
 • Cepljenje se opravi subkutano, z dvema odmerkoma cepiva, pripročen presledek med odmerkoma je 28 dni. Za poekspozicijsko cepljenje zadostuje en odmerek.
 • Cepljenje proti opičjim kozam opravljajo določene ambulante na območnih enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (OE Ljubljana, OE Maribor, OE Celje; https://www.nijz.si/sl/ambulante ) in Cepilni center UKC LJ.
 • PREDEKSPOZICIJSKO CEPLJENJE

–  se priporoča laboratorijskim delavcem in zelo izpostavljenim zdravstvenim delavcem (npr. osebju, zaposlenemu v veneroloških ambulantah oz. ambulantah za spolno prenesene bolezni), ki imajo zaradi narave dela večje tveganje za stik z virusom opičjih koz

–  se priporoča moškim, ki imajo spolne odnose z moškimi in drugim osebam, ki imajo večje tveganje za izpostavljenost opičjim kozam, kot npr.: večje število spolnih partnerjev, udeleževanje na dogodkih, kjer prihaja do spolnih odnosov z večjim številom udeležencev, spolni odnosi z neznanci, spolno prenosljiva bakterijska okužba v zadnjem letu ali že prisotne spolno prenosljive okužbe v preteklosti, prejemanje predekspozicijske profilakse proti okužbi s HIV, uporaba kemseksa …

 •  POEKSPOZICIJSKO CEPLJENJE

je smiselno izvesti čimprej, najbolje v štirih dneh (do največ 14 dni) po izpostavljenosti virusu.

Poekspozicijsko cepljenje je priporočljivo za:

 • osebe, ki so bile v tesnem stiku* z obolelim, še posebej, če imajo večje tveganje za zaplete (osebe z oslabljenim imunskim sistemom, nosečnice),
  • moške, ki imajo spolne odnose z moškimi in so bili v tesnem stiku z obolelim ali so bili v tesnem stiku s člani skupine, v kateri se je pojavil izbruh,
  • zdravstvene oziroma laboratorijske delavce, izpostavljene virusu opičjih koz v primeru neustrezne zaščitne opreme ali nezgode.

_______________________

*   Opredelitev tesnega stika: